◦ Ordinonun tarafımızca temin edilmesi (Damga vergisi ödenerek)
◦ İthalat Mevzuat ve tarifelendirme
◦ Taslak İthalat Beyannemesi ve vergi oranlarının hazırlanması
◦ Detaylı vergi ve masraf tablosunun elektronik ortamda tarafınıza bildirilmesi
◦ İthalat Beyannamesi nin elektronik ortamda ve direkt Gümrük bağlantısı kullanılarak hızlı şekilde tesçili
◦ Gerekli sigorta poliçelerinin tarafımızca düzenlenmesi
◦ Tüm İthalat masrafları ve Gümrük Vergileri tarafımızca ödenmesi
◦ Gümrük Müdürlüğü / Antrepo dan eşyanın ilişiğinin kesilmesi
◦ Sevk fişiyle eşyanın eksiksiz olarak nakliyeciye teslimi
◦ Nakliye organizasyonunun yapılarak adrese teslim
◦ Dosyanızın tüm evraklarının dijital arşiv sistemimize aktarılması (Müşterilerimizin şifreyle erişimine açık ve ücretsizdir)
◦ Tek bir hizmet faturası ve dekontla tüm İthalat Masraflarının anlaşılır şekilde muhasebeleştirilmesi
◦ Barkodlu ve etiketli özel ORKO Gümrükleme dosyamızla tüm evrakların kapalı zarf içerisinde tarafınıza teslimi
◦ ORKO Gümrükleme Kaliteli Yönetim Sistemi kapsamında tüm işlem süreçleri standardize edilmiştir ve her dosyanın iş akış adımları elektronik ortamda kayıt aldına alınmaktadır.
◦ Özel antrepo ardiye tutarları ORKO Gümrük Müşavirliği tarafından detaylıca incelenerek ithalatçı müşterilerimizin menfaatleri doğrultusunda gerekli girişimler yapılmakta ve gerekirse müşterilerimize bilgilendirme yapılmaktadır.
◦ İthalat Beyannameniz Tesçil edildiğinde tesçil bilgileri otomatik olarak tarafınıza mail ile bildirilmektedir.
◦ İş takibi Gümrük müdürlüklerinde sürekli görev başında bulunan Gümrük Müşavir Yardımcı izin belgeli ve konusunda uzman ORKO Gümrük Müşaviri personeli tarafından yürütülmektedi.