İthalat ve İhracat süreçlerinde ortaya çıkan nakliye sigorta poliçeleri düzenleme ihtiyacı, ORKO Gümrük Müşavirliği tarafından merkez ofisinde her türlü nakliye sigorta poliçesi düzenlenmek suretiyle karşılanmaktadır. Ayrıca ORKO Gümrük Müşavirliği özellikle yurt içi nakliye ve gümrük ardiye tutarlarını da sürekli kontrol ederek menfaatlerinizi gözetir ve gerektiğinde müdahale ederek gerekli düzeltmeleri yaptırır ve müşterilerini bilgilendirir.

Bu hizmetler ORKO Gümrük Müşavirliği hizmetine dahildir